Uputa za buket piva

Kreiranje Buketa Piva

Pokreće se automatski, čim dodate prva dva piva u Buket klikom na ikonu  u pregledu svih piva, i klikom na  Dodaj u buket kako bi imali detaljniji pregled i pomno odabrali svako pivo.

 

Šest Piva

Nakon što odaberete šest piva pratite daljnje upute klikom na Buket koji se nalazi na dnu stranice, i automatski pojavljuje kod izbora prva dva piva.

Upisivanje poruke na ceduljicu

Nakon što ste odabrali šest piva, potrebno je klikom na Upiši poruku osmisliti čestitku za primatelja poklona.

 

Završni dodir

Nakon što upišete poruku, klikom na Dodaj ista se pojavljuje na ceduljici.

Nakon što odaberete boju ceduljice i mašne, Vaš buket je spreman za dodavanje u košaricu.